Weer winter

Picture just taken it has snowed again and it’s annoying cold

Foto net gemaakt, heeft weer gesneeuwd en het is vervelend koud.

Advertenties